ข้าวสารถุง
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ข้าวสารสหกรณ์สะอาด คุณภาพดี ราคายุติธรรม

หมายเหตุ
1.  ราคานี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2556
2.  ชสท. มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงสราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
3.  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมาณสั่งซื้อ 1,000 กิโลกรัม บริการส่งถึงที่
4.  ในเขตต่างจังหวัดสามารถรับของเองได้ที่โรงสี ชสท. นครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ฝ่ายธุรกิจการเกษตร
โทรศัพท์ 02-5614590-6 ต่อ 407, 409
โทรสาร 02-9411270