ประกาศหาซื้อสำนักงาน

บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด เลขที่ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน 10330 มีความประสงค์จะซื้อสำนักงาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

Announcement on Procurement of Office Space

T.J.C. Chemical Co., Ltd. No. 518/5 Maneeya Center Building, 7th Floor, Ploenchit Road

Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 would like to procure empty space for an office as the following documents.