ประกาศ การซื้อรถยนต์ ด้วยวิธียื่นซองประกวดราคา
ด้วย บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด มีความประสงค์จัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งให้กับผู้บริหาร และรถยนต์ทดแทนให้พนักงานภาคสนาม จำนวน 14 รายการ ดังนี้
1. รถยนต์ ยี่ห้อ Toyota รุ่น Camry 2.0G จำนวน2 คัน
2. รถยนต์ ยี่ห้อ Toyota รุ่น Fortuner 2.4 Legender จำนวน1 คัน
3. รถยนต์ ยี่ห้อ Toyota รุ่น Hilux Revo Double Cab Prerunner 2x4 2.4 High AT จำนวน 11 คัน
โดยมีการกำหนดเงื่อนไข ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้