***ประกาศ การแข่งขันการประกวดตั้งชื่อห้องประชุม
โครงการ “ประกวดตั้งชื่อห้องประชุมใหญ่ และ ห้องประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 69 ปี ของการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)”
สามารดาวน์โหลดใบสมัคร และเงื่อนไขการประกวด ตามรายละเอียดแนบนี้
หมายเหตุ กำหนดการแข่งขัน ดังนี้
-ส่งชื่อเข้าประกวดได้ ตั้งแต่วันนี้ – 21 พฤษภาคม 2564
-คัดเลือกผลงาน 22 พฤษภาคม 2564
- ประกาศผลการคัดเลือก 23 พฤษภาคม 2564
- 28 พฤษภาคม 2564 เชิญผู้ชนะเลิศมารับรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญ
ชสท. ประจำปี 2563