ประกาศประกวดราคา งานจ้างเหมาถมดิน
โครงการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด
สถานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ