รุ่นที่ 4 ที่ จ.ศรีสะเกษ "การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ"

ชสท. จัดฝึกอบรม “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 4

 
 
 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ”มาอย่างต่อเนื่องถึงรุ่นที่ 4 โดยมีชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์ในพื้นจังหวัดศรีสะเกษ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มหาสารคาม และมุกดาหาร ให้ความสนใจเข้าร่วมมากมาย เมื่อวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 27 - 28 มกราคม 2554 ณ โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ ที่ผ่านมาได้รับเกียรติจากนายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และวิทยากรที่มากประสบการณ์อีกหลายท่านมาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้เหมือนเช่นเคย ซึ่งผู้อบรมทุกท่านได้สัมผัสและเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ ด้วยหัวข้อเนื้อหาความรู้ที่มีประโยชน์ในรื่องต่างๆ อาทิบทบาทอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการสหกรณ์, การสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจและการป้องกันภัยทางการเงินของสหกรณ์, สหกรณ์ยุคใหม่หัวใจเต็มร้อย, สหกรณ์ในฝันของนักส่งเสริมสหกรณ์, ความรู้เรื่องปุ๋ยและเคมีเกษตรและกฎหมายที่สหกรณ์ควรรู้

ทั้งนี้ นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. กล่าวว่า “วันนี้ได้เห็นถึงความสามารถ ความสามัคคี ความเป็นปึกแผ่นของผู้เข้าร่วมอบรมแล้วรู้สึกดีใจ ถูกต้องตามความต้องการของชสท. และขอให้สหกรณ์ยึดมั่นในความรู้ที่ได้รับจากวิทยากร สิ่งที่มีค่ามากที่สุดของสหกรณ์การเกษตร คือ อุดมการณ์ และสิ่งที่เป็นจุดเด่นของสหกรณ์การเกษตร คือ เครือข่าย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะใช้สองสิ่งนี้เป็นเครื่องนำทางในการปฏิบัติงาน และเป็นที่พึ่งเป็นความหวังของสมาชิกต่อไป”