ชสท. เยี่ยมชม ชสก.ขอนแก่น จก.

ชสท. เยี่ยมชม ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น  จำกัด

          นายศิริชัย  ออสุวรรณ  ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) และคณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 33 ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของ  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น  จำกัด โดยมี นายวัฒนศักดิ์  จังจรูญ  ประธานกรรมการ ชสก.ขอนแก่น จก.  ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554 ณ  สำนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น จำกัด  ตำบลศิลา  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น