ชสท.คว้าแชมป์กีฬาฟุตบอลสหกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 3

 

นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด นำทีมนักฟุตบอล ชสท. คว้าแชมป์กีฬาฟุตบอลสหกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 3 โดยมีนายโอภาส  กลั่นบุศย์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานกีฬาฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยชุมนุมเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด รับเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาครั้งต่อไป