รองผู้จัดการใหญ่ TJC เข้าสวัสดีปีใหม่ 63
6 มกราคม 2563 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. ให้การต้อนรับและรับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ จาก นายณรงค์วิทย์ ทศทิศรังสรรค์ รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด